Gemeenschappelijke ruimtes: een heikel punt onder bewoners